Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xác định thời điểm có hiệu lực của VB quy phạm pháp luật

Sau khi Thủ tướng ký Văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo xác định cụ thể và ghi ngày, tháng, năm có hiệu lực thi hành vào văn bản khi làm thủ tục phát hành văn bản.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2009/1/107973.cand