(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo sở, ngành liên quan rà soát, tính toán, phân tích quy mô, kết cấu, biện pháp thi công… làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư giai đoạn I, trạm bơm Đông Mỹ (Thanh Trì) theo hình thức hợp đồng BT.

Theo đó, các hạng mục công trình, chủng loại, tiêu chuẩn hệ thống thiết bị… của dự án phải bảo đảm tối ưu về kinh tế, kỹ thuật, đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát lãng phí vốn đầu tư... Trên cơ sở dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở NN&PTNT lập danh mục dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, Sở Kế hoạch - Đầu tư thẩm định trước khi trình UBND thành phố phê duyệt và công bố để đấu thầu rộng rãi theo quy định…