Xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan

Gốc
Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

6 điều kiện công nhận kho ngoại quan
Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Cụ thể, xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan gồm:

1- Doanh nghiệp đề nghị xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan là thương nhân đầu mối theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

2- Kho xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu theo quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu.

3- Có phần mềm đáp ứng các tiêu chí: Quản lý, theo dõi xăng dầu nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong kho; kết nối trực tiếp dữ liệu xăng dầu đưa vào, đưa ra kho với cơ quan hải quan quản lý kho xăng dầu.

4- Có hệ thống ca-mê-ra đáp ứng các tiêu chí: Quan sát được các vị trí trong kho xăng dầu. Hình ảnh quan sát được vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ); dữ liệu về hình ảnh ca-mê-ra được lưu giữ tối thiểu 12 tháng; hệ thống ca-mê-ra được kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan hải quan và thương nhân kinh doanh xăng dầu về phần mềm quản lý xăng dầu đưa vào, đưa ra kho xăng dầu, hệ thống ca-mê-ra giám sát.

Nghị định cũng quy định rõ hồ sơ xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan gồm: 1 bản chính văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan theo Mẫu quy định; 1 bản sao sơ đồ thiết kế khu vực kho, thể hiện rõ đường ranh giới ngăn cách với bên ngoài, vị trí các kho, bồn, bể chứa; 1 bản chính tài liệu mô tả chương trình phần mềm quản lý kho xăng dầu; 1 bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng kho xăng dầu; 1 bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy do cơ quan công an cấp; 1 bản chính Quy chế hoạt động.

Hoàng Diên

Share on Tumblr

Tin nóng

Tin mới