Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương

  Xác nhận tài sản riêng trước khi kết hôn

  Gốc
  Hỏi: Tôi hiện có một ngôi nhà bố mẹ cho và một số tài sản khác. Hai tháng nữa tôi sẽ kết hôn và trước khi kết hôn, tôi muốn xác nhận đó là tài sản riêng của mình để tránh xảy ra tranh chấp sau này. Xin luật sư cho biết những quy định liên quan về vấn đề này? Đoàn Minh Hoàng (Hà Nội)

  Luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư Hà Nội)

  Trả lời:

  Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định, tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

  Ngoài ra, Điều 44 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 cũng nêu rõ, vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung. Như vậy, về nguyên tắc, tài sản được tạo lập trước khi kết hôn là tài sản riêng của mỗi bên vợ, chồng trừ trường hợp người đó đồng ý hoặc thỏa thuận nhập tài sản đó vào khối tài sản chung của hai vợ chồng.

  Đối với trường hợp của bạn, nếu sau khi đăng ký kết hôn, bạn không đồng ý hoặc thỏa thuận về việc nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung của hai vợ chồng thì tài sản đó vẫn được xác định là tài sản riêng của bạn mà không cần có văn bản xác nhận đó là tài sản riêng. Tuy nhiên, sau này nếu có phát sinh tranh chấp về tài sản giữa hai vợ chồng thì bạn cần chứng minh được tài sản đó là tài sản do bạn tạo lập trước khi kết hôn và bạn không đồng ý về việc nhập tài sản đó vào làm tài sản chung (giấy tờ chứng minh gồm giấy chứng nhận kết hôn; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên của bạn; sổ tiết kiệm...). Nếu bạn vẫn mong muốn xác nhận đó là tài sản riêng của bạn, thì bạn và vợ bạn có thể cùng lập văn bản thỏa thuận tài sản riêng của vợ chồng tại Văn phòng công chứng…

  Nguồn ANTĐ http://anninhthudo.vn/doi-song/xac-nhan-tai-san-rieng-truoc-khi-ket-hon/755525.antd