“Xác ướp” Lê Công Thành - (12/04)

Gốc
(Toquoc)–Hóa đá chờ chồng là truyền thuyết Vọng Phu ai cũng biết. Ấy là người thương nhớ mỏi mòn mà hóa đá. Xem tượng Lê Công Thành, càng xem, xem mãi, khi rung động thì đá hóa… người.

Tin nóng

Tin mới