Xái vàng dọc sông Đà

Gốc
TT - Dọc sông Đà, đoạn chảy qua ba tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, có rất nhiều tàu, máy xúc từ dưới xuôi lên khai thác vàng sa khoáng. Khi những toán đào vàng từ dưới xuôi rút đi, để lại hai bên bờ sông những vách đất đỏ quạch dựng đứng cũng là lúc dân xái vàng địa phương tìm đến.

Tin nóng

Tin mới