7. Hai em quần thô, mới 99% vì mẹ cháu mới giặt chưa mặc ngày nào, một em size 4 tuổi và một em size 6 tuổi nhưng form nhỏ hơn một tuổi, tức là size 4 chỉ 3 tuổi mặc được và size 6 thì chỉ 5 tuổi mặc được, 40k/em: Image: http://i707.photobucket.com/albums/ww77/dhthuy17/Hnhnh083-3.jpg 8. EM này...

7. Hai em quần thô, mới 99% vì mẹ cháu mới giặt chưa mặc ngày nào, một em size 4 tuổi và một em size 6 tuổi nhưng form nhỏ hơn một tuổi, tức là size 4 chỉ 3 tuổi mặc được và size 6 thì chỉ 5 tuổi mặc được, 40k/em: 8. EM này cũng Made in VN, size 4 tuổi, 40k: 9. Em này size 9-12 tháng, 40k: 10. Bộ này cho bé 9-12 tháng, 35k: 11. Em áo voan này em may nhưng mặc bị kích vai, bác nào mặc size M chắc vừa ạ, em chưa mặc ngaàynào, mới chỉ giặt thui, 120k: