(VietNamNet) – Năm 2009, TP.HCM sẽ giảm ngập. Mỗi điểm ngập không kéo dài thời gian ngập quá 30 phút. Biện pháp chống ngập là xây dựng hệ thống cống ngăn triều do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất.