Xây đê bao, cần nghiên cứu kỹ

Gốc
Về dự án chi 7.200 tỉ đồng để xây dựng đê bao chống ngập cho TP.HCM.

Tin nóng

Tin mới