Xây dựng 2 cầu treo cho đồng bào dân tộc H. Tây Giang

Gốc
Ngày 10-7, UBND tỉnh Quảng Nam ký Quyết định phê duyệt dự án xây dựng cầu nông thôn tại H. Tây Giang do Tổ chức Nouvelle Plannète (Thụy sĩ) tài trợ. Theo đó, dự án sẽ xây dựng 2 cầu treo dân sinh tại thôn Aréc và Apát, xã A Vương, Tây Giang với tổng kinh phí gần 2,8 tỷ đồng (trong đó vốn đối ứng của tỉnh hơn 862 triệu đồng).

Ngày 10-7, UBND tỉnh Quảng Nam ký Quyết định phê duyệt dự án xây dựng cầu nông thôn tại H. Tây Giang do Tổ chức Nouvelle Plannète (Thụy sĩ) tài trợ. Theo đó, dự án sẽ xây dựng 2 cầu treo dân sinh tại thôn Aréc và Apát, xã A Vương, Tây Giang với tổng kinh phí gần 2,8 tỷ đồng (trong đó vốn đối ứng của tỉnh hơn 862 triệu đồng). UBND H. Tây Giang có trách nhiệm bố trí kinh phí đối ứng, phối hợp với Tổ chức Nouvelle Planète và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng, đảm bảo các điều kiện xây dựng cầu và thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo quy định.

M.T