Xây dựng 2 phương án xử lý khi Bắc Hà dừng tuyến buýt

Để 5 tuyến buýt (từ số 41 đến 45) không bị dừng khai thác sau ngày 1/8, Sở GTVT Hà Nội vừa kiến nghị TP Hà Nội 2 phương án thay thế.

Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản báo cáo UBND thành phố Hà Nội và đưa ra phương án xử lý về việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bắc Hà đề nghị dừng khai thác hợp đồng đấu thầu đối với 5 tuyến buýt có trợ giá (từ số 41 đến 45).

Theo đó, phương án 1, chấm dứt hợp đồng với Công ty Bắc Hà và chỉ định thầu cho đơn vị thay thế có đủ có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu để tiếp tục khai thác vận hành 5 tuyến buýt (giá trị phân khối lượng công việc chưa thực hiện giao cho nhà thầu mới được tính bằng giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị của phân khối lượng công việc đã thực hiện trước đó).

Ảnh minh họa

Phương án 2, tạm dừng khai thác đối với 5 tuyến buýt để rà soát, tính toán lại dự toán, chi phí, thiết kế tuyến để hình thành gói thầu mới, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Cả 2 phương án trên đều phải tiến hành thủ tục trình UBND Thành phố cho phép chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Bắc Hà để xem xét phương án lựa chọn đơn vị thực hiện phân khối lượng còn lại.

Theo quan điểm của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khi đề xuất phương án là cố gắng duy trì hoạt động của 5 tuyến buýt, hạn chế tối đa các xáo trộn ảnh hưởng đến mạng lưới tuyến buýt, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật.

Phương án 1 có ưu điểm là thay thế, lựa chọn ngay được nhà thầu để thực hiện khối lượng còn lại, duy trì liên tục hoạt động của các tuyến buýt, không gây xáo trộn về hoạt động đi lại của người dân, thuận lợi cho việc đàm phán, tiếp nhận, kế thừa khoảng 200 người lao động có khả năng mất việc làm đối với đơn vị được chỉ định thay thế.

Tuy nhiên, phương án này có nhược điểm là nhà thầu được lựa chọn thay thế thực hiện có ít thời gian để chuẩn bị các điều kiện đáp ứng yêu cầu về phương tiện, nhân lực thực hiện.

Phương án 2 có ưu điểm không bị áp lực về thời gian khi tổ chức lựa chọn nhà thầu. Hay nói cách khác nhà thầu có khoảng thời gian nhất định để chuẩn bị phương tiện, nhân sự, các điều kiện để đáp ứng gói thầu.

Song, phương án này có nhiều nhược điểm lớn khi phải tạm dừng hoạt động các tuyến buýt trong khoảng thời gian nhất định để tổ chức lựa chọn nhà thầu khác (từ 6 - 9 tháng).

Mặt khác, hành khách đi lại thường xuyên trên các tuyến cũ sẽ phải chuyển từ 2-3 chuyến, thời gian di chuyển sẽ phải kéo dài (có thể hành khách sẽ chuyển qua sử dụng phương tiện cá nhân). Vì vậy, cơ quan quản lý sẽ phải xây dựng phương án điều chỉnh các tuyến buýt khác hỗ trợ cho 5 tuyến buýt trong thời gian tạm ngừng hoạt động, việc điều chỉnh các tuyến buýt hỗ trợ cũng sẽ phát sinh thêm chi phí, gây xáo trộn luồng tuyến.

Qua phân tích ưu nhược điểm của từng phương án trên, Sở Giao thông Vận tải nhận thấy phương án 1 là phương án có nhiều lợi thế, ưu điểm để triển khai thực hiện.

Nhật Vũ

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/xay-dung-2-phuong-an-xu-ly-khi-bac-ha-dung-tuyen-buyt-210193.html