(VH)- Thực hiện Quyết định số 167/2008 của Chính phủ giúp hộ nghèo xây dựng nhà ở, 9 tháng qua, Chính phủ đã tạm ứng 1.550 tỷ đồng để triển khai thực hiện ngay các chính sách, dự án; 500 tỷ đồng đầu tư cho 121 cụm xã.

Trong gần mười tháng vừa qua, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp đã khởi công xây dựng 52.321 căn nhà và bàn giao 14.844 căn nhà giúp hộ nghèo cải thiện đời sống.