Xây dựng bản đồ giao thông số trực tuyến

Gốc
Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội vừa ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn từ nay đến cuối năm 2021.

Một trong những nhóm giải pháp được Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội thực hiện là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông.

Theo đó, Sở sẽ tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu (số hóa) về hạ tầng giao thông và phương tiện giao thông; xây dựng bản đồ giao thông số trực tuyến để phục vụ quản lý, điều hành và điều tiết giao thông; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ ứng dụng phần mềm quản lý, giám sát công tác duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông bảo đảm hiệu quả; hướng dẫn các quận, huyện lắp đặt hệ thống camera giám sát trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Cùng với đó, Sở đề xuất thành phố phương án thuê hạ tầng công nghệ thông tin để quản lý các điểm trông giữ phương tiện...

Lương Ninh Giang

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/998247/xay-dung-ban-do-giao-thong-so-truc-tuyen