(ATPvietnam.com) - Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo, ngày 07/11/2007, Ủy ban đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.