Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xây dựng bộ công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 5/7, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội thảo góp ý 'Xây dựng bộ công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức'.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS.Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) nêu rõ, đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là một công việc quan trọng nhằm cung cấp thông tin về mức độ nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức sau khi được bồi dưỡng.

Kết quả đánh giá cũng đồng thời là một kênh phản hồi chính thức từ người học, người dạy và bên liên quan về quá trình thực hiện hoạt động bồi dưỡng, về hiệu quả, chất lượng bồi dưỡng, để các cơ quan, đơn vị có kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện mục tiêu “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân”.

Thời gian qua, việc đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được thể chế hóa thành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện từ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (thay thế Nghị định số 18/2010/NĐ-CP).

TS.Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) phát biểu khai mạc hội thảo.

TS.Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) phát biểu khai mạc hội thảo.

Bộ công cụ để thực hiện việc này đã được Bộ Nội vụ xây dựng, hướng dẫn thực hiện tại Công văn số 4524/BNV-ĐT ngày 27-10-2014 và hiện nay là tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV ban hành ngày 29-12-2017.

Các bộ công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được sử dụng đã khẳng định vai trò quan trọng, cung cấp nhiều thông tin khách quan cho các cơ quan quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, giúp đưa ra các kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém về chất lượng chương trình, chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chất lượng khóa đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao hiệu quả học tập của học viên, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện, bộ công cụ đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải sớm sửa đổi, khắc phục.

TS. Nguyễn Ngọc Vân cho rằng, đo lường, đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là một việc rất khó, bởi chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phụ thuộc vào các yếu tố đầu vào, quá trình bồi dưỡng và được thể hiện ở kiến thức, kỹ năng, thái độ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức sau quá trình bồi dưỡng. Từ góc độ tổng thể, chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức còn là những giá trị thể hiện sự đáp ứng nhu cầu, mục tiêu của các chủ thể liên quan, trong đó có cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức với tư cách là đối tượng thụ hưởng toàn bộ chu trình bồi dưỡng.

Tại hội thảo, các ý kiến góp ý đều thống nhất xây dựng bộ công cụ bảo đảm các tiêu chí đơn giản, linh hoạt, dễ thực hiện; các cấp độ đánh giá, đối tượng đánh giá; xây dựng phần mềm đánh giá…

Ông Nguyễn Đức Nghĩa, Chuyên viên cao cấp, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) cho rằng, thực tế triển khai cho thấy, các đối tượng đánh giá (chương trình, học viên, giảng viên, cơ sở vật chất, chất lượng khóa bồi dưỡng và hiệu quả sau bồi dưỡng) có nội dung “na ná” giống nhau, gây tâm lý nặng nề, nhàm chán, miễn cưỡng khi tổ chức đánh giá. Các tiêu chí, chỉ báo khá phức tạp, rườm rà, không thật sự cần thiết hoặc khó đánh giá, khó trả lời, gây rối, nhầm lẫn cho đối tượng trả lời. Trách nhiệm thực hiện của các bộ, ngành, địa phương chưa được thường xuyên; thông tin kết quả đánh giá chưa phản ánh một cách khách quan, đầy đủ, kịp thời về chất lượng, hiệu quả của công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức …

Vì vậy, cần có sự thay đổi về đối tượng, phạm vi, mục tiêu, công cụ đánh giá, đồng thời đưa ra một số giải pháp: Mở rộng quyền tham gia giảng dạy của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; trao quyền (kết hợp với quản lý của cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức) cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc lựa chọn cơ sở đào tạo, bồi dưỡng…

TS. Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phát biểu kết luận hội thảo.

TS. Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phát biểu kết luận hội thảo.

TS. Hà Quang Trường, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) đề xuất bổ sung hệ thống tiêu chí đánh giá bồi dưỡng trực tuyến; xây dựng 3 mẫu phiếu đánh giá cơ bản, gồm: Phiếu đánh giá chất lượng bồi dưỡng dành cho học viên; phiếu đánh giá chất lượng bồi dưỡng dành cho giảng viên; phiếu đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng dành cho cựu học viên, đồng nghiệp của cựu học viên, thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

TS. Nguyễn Hải Thập, nguyên Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đề xuất, Bộ Nội vụ nên có bộ phận chuyên trách kiểm định chất lượng bồi dưỡng, các Sở Nội vụ cũng có bộ phận chuyên trách; đồng thời, hình thành mạng lưới kiểm định chất lượng nhằm bảo đảm chất lượng một cách khách quan. Cùng với đó, cần có chế tài cụ thể, nếu kiểm định đạt chất lượng thì để tồn tại cơ sở bồi dưỡng, nếu không đạt thì cần xóa bỏ.

TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đồng tình với đề xuất nên thành lập/ giao nhiệm vụ cho một tổ chức chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để kết quả đánh giá đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy; xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đánh giá để đảm bảo có thông tin thường trực giúp cho việc tư vấn chính sách và phát triển các chương trình bồi dưỡng.

Nội dung đánh giá nên bao gồm cả đánh giá đầu vào, quá trình và đầu ra để xem xét việc thực hiện và mức độ hoàn thành mục tiêu, nội dung và chuẩn đầu ra của chương trình.

Kết luận hội thảo, TS. Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ghi nhận, tiếp thu các ý kiến phát biểu đầy trách nhiệm, tâm huyết, đồng thời khẳng định đây là cơ sở để các đơn vị nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

TS. Lại Đức Vượng mong muốn trong thời gian tới, các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Thông tư và trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Phương Thảo

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/xay-dung-bo-cong-cu-danh-gia-chat-luong-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-142643.html