Xây dựng các công trình cấp nước ở Bắc Cạn

Gốc
ND - Ngay sau Tết Canh Dần, cán bộ và công nhân Công ty THNN nhà nước một thành viên cấp và thoát nước Bắc Cạn đã ra quân xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho gần 200 hộ dân tại khu tái định cư Khu công nghiệp Thanh Bình ở huyện Chợ Mới (Bắc Cạn).

Công trình có vốn đầu tư hơn 2,3 tỷ đồng, bơm và xử lý nước hợp vệ sinh tại thị trấn Chợ Mới, lắp đặt đường ống dài 4 km để cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân đến tái định cư tại khu dân cư Khu công nghiệp Thanh Bình sau khi đã di chuyển nhà cửa, tài sản để lấy mặt bằng xây dựng hạ tầng khu công nghiệp. Công ty phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ vào giữa năm nay. Công ty cũng tập trung khẩn trương nâng cấp tuyến đường cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư phía nam Đức Xuân, thị xã Bắc Cạn để cấp nước ổn định cho khoảng 500 hộ dân cư ở khu vực này. PV

Tin nóng

Tin mới