Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xây dựng các đề án khuyến công có tính liên kết vùng

Sự đồng hành của chính sách khuyến công thời gian qua đối với khu vực phía Bắc là sự động viên vô cùng to lớn đối với doanh nghiệp và các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT). Để nâng cao hơn nữa hoạt động khuyến công trong thời gian tới, các Sở Công thương khu vực phía Bắc đã triển khai những giải pháp hết sức đồng bộ. Bên cạnh đó, cũng có nhiều đề xuất, kiến nghị cụ thể để hoạt động trở nên thiết thực hơn.

Theo đó, đại diện các Sở Công thương đề nghị Cục Công thương địa phương cần xây dựng các đề án khuyến công có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt có tính liên kết vùng theo hướng bền vững, nhất là các đề án liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực. Đồng thời, Cục cũng tham mưu Bộ Công thương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Bộ giúp các tỉnh dự báo, tư vấn thị trường trong nước và quốc tế, đầu ra sản phẩm cho doanh nghiệp, tạo sự liên kết giữa các doanh nghiệp để giúp tiêu thụ sản phẩm; từ đó hình thành các mối liên kết vùng, liên kết chuỗi giá trị nhằm tận dụng tối đa lợi thế của mỗi địa phương để nâng cao giá trị của sản phẩm CNNT.

Trả lời về vấn đề này, Cục Công thương địa phương rất ghi nhận những kiến nghị của các địa phương. Hiện nay, Bộ Công thương giao Cục Công thương địa phương hàng năm chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức một số sự kiện thường niên quan trọng như hội nghị ngành công thương, hội nghị khuyến công, hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu... Các sự kiện được tổ chức nhằm tăng cường liên kết vùng, giúp các địa phương có cơ hội thảo luận, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về các lĩnh vực công thương, hợp tác phát triển vùng dựa trên các lợi thế so sánh, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ hiệu quả cho các cơ sở CNNT thông qua chính sách khuyến công... Đặc biệt, các hội chợ triểm lãm cũng thu hút được sự quan tâm đăng ký của hàng trăm đơn vị trong và ngoài khu vực tham gia nhằm giới thiệu những thành tựu phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Đây cũng là dịp để các tổ chức và cá nhân tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm; quảng bá thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường... Để các hoạt động này hiệu quả hơn trong thời gian tới, đề nghị các Sở Công thương tiếp tục nghiên cứu và đề xuất cụ thể hơn.

Đối với nội dung giúp các địa phương dự báo, tư vấn thị trường, liên kết chuỗi giá trị... Cục Công thương địa phương sẽ báo cáo với Bộ Công thương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ tham mưu, đề xuất đa dạng các giải pháp theo kiến nghị của các Sở.

Hạnh Nhung