KTĐT - Hôm qua 27/5, Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND TP đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010-2015. Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Thành ủy: Phí Thái Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; Trịnh Đức Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP đã tham dự.

Đảng bộ cơ quan VP UBND TP Hà Nội có 14 chi bộ trực thuộc, với 144 đảng viên trên tổng số 277 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 9 đồng chí là lãnh đạo thành phố; 87% có trình độ đại học, trên đại học; 31% cao cấp chính trị, nữ chiếm 22%... Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Văn phòng UBND TP đã hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Thành phố, góp phần thực hiện có hiệu quả 9 chương công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá của Thành phố góp phần quan trọng vào kết quả kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đảng bộ cũng là đơn vị sớm nhất thực hiện tốt việc kiện toàn về tổ chức, bộ máy cơ quan (khi Thành phố thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô hợp nhất tỉnh Hà Tây vào Hà Nội), bảo đảm đoàn kết thống nhất trong đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn… Đại hội đã rút ra bài học kinh nghiệm và đặt ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới là: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, hậu cần phục vụ đắc lực sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TP, xây dựng Đảng bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trịnh Đức Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố khẳng định, Đảng bộ cơ quan VP UBND TP nhiệm kỳ qua đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính; mong muốn phát huy kết quả đó, nhiệm kỳ tới Đảng bộ tiếp tục bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố. Lý Anh Quý