Xây dựng cụm, tuyến dân cư vùng lũ tiền giang: An cư cho người nghèo

Gốc
ND- Tiền Giang đã cơ bản hoàn thành mục tiêu Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên bị ngập lũ. Tuy nhiên, để người dân nghèo vùng lũ thật sự an cư, lạc nghiệp, tỉnh cần tiếp tục có những giải pháp hỗ trợ thiết thực nhằm giúp người dân nhanh chóng vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống một cách bền vững.

Tin nóng

Tin mới