Hiệu lực lãnh đạo nhìn từ vai trò cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tại Thái Nguyên

Hiệu lực lãnh đạo nhìn từ vai trò cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tại Thái Nguyên

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ), các cấp ủy thuộc Ðảng bộ tỉnh...

177 liên quan

Kho bạc Nhà nước Cao Bằng quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Kho bạc Nhà nước Cao Bằng quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng...

177 liên quan

Đảng bộ Cục Tài chính doanh nghiệp: Phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Đảng bộ Cục Tài chính doanh nghiệp: Phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nội dung quan trọng, có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt...

177 liên quan

Đảng bộ thị xã Nghi Sơn nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Đảng bộ thị xã Nghi Sơn nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Nhận thức việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên là điều kiện...

177 liên quan

Ở đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Ở đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Chi bộ thôn Minh Thành, xã Đông Quang (Đông Sơn) có 42 đảng viên. Với phương châm học tập và làm theo Bác...

177 liên quan

Đảng bộ huyện Hà Trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các chi bộ thôn, tiểu khu

Đảng bộ huyện Hà Trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các chi bộ thôn, tiểu khu

Những năm gần đây, Đảng bộ huyện Hà Trung luôn coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

177 liên quan

Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Quảng Bình: Phát huy vai trò trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Quảng Bình: Phát huy vai trò trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Bằng những cách làm sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng,...

177 liên quan

Nêu gương của cấp ủy, người lãnh đạo Chi bộ

Nêu gương của cấp ủy, người lãnh đạo Chi bộ

Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà yêu cầu cần thực hiện tốt nêu gương của cấp ủy,...

177 liên quan

Thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Nhằm lắng nghe, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động, quyết tâm...

177 liên quan

Tạo nguồn, nâng cao chất lượng đảng viên nhập ngũ

Tạo nguồn, nâng cao chất lượng đảng viên nhập ngũ

Kiên Giang là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới...

177 liên quan

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bắt đầu từ việc đổi mới quy trình, nội dung ra nghị quyết là bước đột...

177 liên quan

Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh cụ thể hóa mũi đột phá nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh cụ thể hóa mũi đột phá nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Xác định 2021 là năm trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngay từ đầu năm,...

177 liên quan

Huyện Thường Xuân nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Huyện Thường Xuân nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Xác định việc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là 'chìa khóa' cho sự phát...

177 liên quan

Ninh Bình thi đua nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ninh Bình thi đua nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng, thời gian qua, Tỉnh ủy Ninh Bình đã thường...

177 liên quan

Siết chặt công tác quản lý đảng viên

Siết chặt công tác quản lý đảng viên

Luôn coi công tác quản lý đảng viên là căn cốt để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, từ nhiều năm nay,...

177 liên quan

Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp để xây...

177 liên quan

Giải pháp nâng chất hoạt động chi bộ

Giải pháp nâng chất hoạt động chi bộ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một đòi hỏi không chỉ đối với các chi bộ, đảng bộ mà còn là nhu cầu...

177 liên quan

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở các huyện miền núi

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở các huyện miền núi

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên là điều kiện quan trọng quyết...

177 liên quan

Đẩy mạnh tuyên truyền, đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đẩy mạnh tuyên truyền, đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, một trong những nhiệm vụ quan trọng là...

177 liên quan

Đảng bộ TP Sầm Sơn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ TP Sầm Sơn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Những năm qua, Đảng bộ TP Sầm Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện triển...

177 liên quan

Sơn La: Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm chú trọng công tác xây dựng Đảng

Sơn La: Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm chú trọng công tác xây dựng Đảng

Trong năm 2020, Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm Sơn La đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng. Theo đó, Đảng...

177 liên quan

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chú trọng công tác phát triển Đảng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chú trọng công tác phát triển Đảng

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian...

177 liên quan

Điện Biên phấn đấu đến năm 2025 tất cả các thôn bản có chi bộ độc lập

Điện Biên phấn đấu đến năm 2025 tất cả các thôn bản có chi bộ độc lập

Công tác xây dựng và phát triển đảng luôn được Đảng bộ tỉnh Điện Biên quan tâm đẩy mạnh.

177 liên quan

Tăng thêm sự dân chủ trong nhận xét, đánh giá đảng viên đang công tác

Tăng thêm sự dân chủ trong nhận xét, đánh giá đảng viên đang công tác

Ngày 2-1-2020, Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Quy định 213) về trách nhiệm của đảng viên đang công...

177 liên quan

Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị: Phát huy tốt chức năng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở

Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị: Phát huy tốt chức năng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở

Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, các...

177 liên quan

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 'vừa hồng, vừa chuyên'

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 'vừa hồng, vừa chuyên'

Để có đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước, những năm qua, các cấp ủy, tổ...

177 liên quan

Còn nhiều khó khăn trong phát triển đảng viên ở chi bộ nông thôn

Còn nhiều khó khăn trong phát triển đảng viên ở chi bộ nông thôn

Chăm lo phát triển đảng viên (ĐV) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Tuy...

177 liên quan

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ngày 19/1, Chi bộ Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (gọi...

177 liên quan

Đảng bộ phường Tân Dân nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ phường Tân Dân nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Xác định chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, những năm qua, Đảng bộ phường Tân Dân (thị xã Nghi...

177 liên quan

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ mới

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ mới

Ít nhất 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 85% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên,...

177 liên quan