Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xây dựng Đề án phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề giai đoạn 2008-2015

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Ngoài ra, Phó Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT chủ trì việc xây dựng Đề án phát triển giáo viên Trung học chuyên nghiệp tới năm 2015 và hướng tới 2020. Các đề án trên trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2008.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=107995