Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ''dám nghĩ, dám làm''

Cuối tuần qua, Hội thảo 'Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu' do Tỉnh ủy tổ chức là diễn đàn quan trọng để các nhà nghiên cứu, khoa học; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp, chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh trong thời gian tới.

Thực hiện: MINH THIÊN – CÔNG MINH – NHẬT LINH – NHẬT VINH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202207/xay-dung-doi-ngu-can-bo-cong-chuc-dam-nghi-dam-lam-956593/