Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín

Để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, huyện Đầm Hà có nhiều giải pháp trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ... Đây là nền tảng vững chắc góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, tạo bước chuyển mạnh mẽ cho huyện trong giai đoạn mới.

Tuyến đường trục chính xã Quảng An (huyện Đầm Hà) được cải tạo, nâng cấp năm 2022.

Tuyến đường trục chính xã Quảng An (huyện Đầm Hà) được cải tạo, nâng cấp năm 2022.

Đầu năm 2022, đồng chí Tô Thanh Thăng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện được điều động luân chuyển về công tác tại xã Quảng An, đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Đặc thù địa phương vùng cao, dân tộc thiểu số với điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn là một thử thách không dễ dàng, nhưng với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao nhất, đồng chí đã cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây dựng, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, hướng tới mục tiêu về đích xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Đặc biệt, đổi mới, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức xã; tăng cường bám địa bàn cơ sở, lắng nghe tâm tư của nhân dân để có cách tuyên truyền, vận động phù hợp. Đội ngũ cán bộ chủ chốt của xã luôn có mặt trong tất cả những vấn đề cấp thiết của địa phương, như tranh chấp khiếu kiện, thu hút đầu tư, an sinh xã hội... để chấn chỉnh ngay nếu có hạn chế tồn tại.

Theo thống kê của Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Đầm Hà, 5 năm qua, huyện đã thực hiện điều động luân chuyển 60 lượt cán bộ, bao gồm cả cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện về cấp xã; đồng thời luân chuyển cán bộ chủ chốt và một số chức danh công chức giữa 9 xã, thị trấn của huyện. Quá trình triển khai được xây dựng thận trọng để lựa chọn những cá nhân, chức danh, đơn vị phù hợp nhất với tình hình thực tế cơ sở. Trong đó, huyện thực hiện bố trí 100% bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương; đồng thời tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ, được đánh giá cao về năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm, tới địa bàn mới, vùng khó khăn. Điều này đã tạo động lực để cán bộ nỗ lực rèn luyện và thể hiện được bản lĩnh chính trị, năng lực, trách nhiệm trong môi trường mới, thêm trưởng thành và sâu sát hơn với nhân dân và các nhiệm vụ từ cơ sở.

Lớp bồi dưỡng chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2022 do Trung tâm Chính trị huyện Đầm Hà tổ chức, tháng 8/2022. Ảnh: Thu Hiền (Trung tâm TT-VH Đầm Hà)

Lớp bồi dưỡng chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2022 do Trung tâm Chính trị huyện Đầm Hà tổ chức, tháng 8/2022. Ảnh: Thu Hiền (Trung tâm TT-VH Đầm Hà)

Chủ trương luân chuyển cán bộ, bổ nhiệm người đứng đầu không phải người địa phương đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của đông đảo cán bộ, đảng viên. Theo Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trại Giữa (xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà) Hà Bá Linh: Thực tế những năm qua cho thấy đội ngũ cán bộ luân chuyển đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, tạo được những chuyển biến tích cực ở địa phương. Đối với xã Đầm Hà, cán bộ luân chuyển luôn sâu sát cơ sở, góp phần đưa xã đạt được nhiều chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra, nổi bật như đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021, không còn hộ nghèo theo tiêu chí giai đoạn 2016-2020, nâng mức thu nhập trung bình đạt trên 70 triệu đồng/người/năm...

Bên cạnh thực hiện luân chuyển để rèn luyện cán bộ, huyện chú trọng các khâu quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy; thường xuyên kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật, siết chặt kỷ cương hành chính công vụ... 8 tháng năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện đã phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề cho đội ngũ cán bộ về các nội dung: Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2022; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; bồi dưỡng đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026... Huyện cũng quan tâm chỉ đạo việc tuyển dụng, thu hút nhân lực trẻ, có năng lực nổi trội, đào tạo cơ bản để tạo nguồn bổ sung cán bộ giỏi cho huyện. Cùng với đó là các cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn hành động vì lợi ích chung...

Nhờ quan tâm đổi mới, triển khai đồng bộ các giải pháp, chất lượng đội ngũ cán bộ của huyện ngày càng được nâng cao. Đến nay, 100% cán bộ, công chức cấp huyện đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn theo quy định trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí đảm nhiệm...

Theo kết quả đánh giá của tỉnh, năm 2021, huyện Đầm Hà xếp thứ 3 về Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, thị xã, thành phố (PAR INDEX) với số điểm 91,24 điểm. Trong đó, các chỉ số thành phần: Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách thủ tục hành chính; chỉ số thành phần điểm thưởng đứng thứ nhất; chỉ số thành phần cải cách thể chế xếp thứ 2/13 huyện, thị xã, thành phố.

Với số điểm 28,81/30 điểm đạt 96,04%, huyện đứng thứ 3/13 huyện, thị xã, thành phố về Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Chỉ số Hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) của huyện xếp thứ 7/13 với điểm điều tra xã hội học là 72,74 điểm, đạt 90,93%, tăng 4,54 điểm so với năm 2020.

Trúc Linh