Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xây dựng đội ngũ sĩ quan quân đội đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới

Gốc

(HNM) - Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 21-12-1999, có hiệu lực từ ngày 1-4-2000. Quá trình  triển  khai thực hiện, Chính phủ và Bộ Quốc phòng dã ban hành hệ thống văn bản cụ thể hóa các nội dung của luật, có bước đi sát với thực tiễn và cơ bản đáp ứng được yêu cầu   xây dựng đội ngũ sĩ quan.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/169085