ANTĐ - Ngày 16-11, dưới sự chủ trì của Trung tướng Tô Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Soạn thảo, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an cùng các bộ ngành liên quan đã có buổi làm việc đầu tiên để tiến hành soạn thảo Luật Phòng chống khủng bố.

Ban Soạn thảo đưa ra những vấn đề cấp thiết phải ban hành bộ luật này đồng thời yêu cầu luật phải đạt được các mục đích: Thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về đấu tranh phòng, chống khủng bố; Hoàn thiện một bước cơ sở pháp lý nguyên tắc, biện pháp, tổ chức lực lượng đấu tranh, điều tra xử lý có hiệu quả đối với các tổ chức khủng bố và hoạt động khủng bố để bảo vệ an ninh quốc gia… Luật cần đuợc nội luật hóa các quyền và nghĩa vụ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên…

Tại buổi họp, Trung tướng Tô Lâm cũng nhấn mạnh: Với truyền thống yêu chuộng hòa bình, chúng ta tỏ rõ thái độ không khoan nhượng với các hoạt động khủng bố dưới bất kỳ hình thức nào, mục đích nào. Chúng ta cũng đã tích cực tham gia vào các điều ước quốc tế trong lĩnh vực này đồng thời ký kết hàng chục điều ước, thỏa thuận quốc tế khu vực song phương từ cấp Nhà nước, Chính phủ và cấp Bộ trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ các loại tội phạm nguy hiểm trong đó có khủng bố quốc tế. Tuy nhiên pháp luật Việt Nam không có quy định áp dụng trực tiếp điều ước quốc tế. Việc áp dụng phải được nội luật hóa. Mặt khác đến nay chúng ta chưa có một cơ chế đồng bộ, hoàn thiện, kể cả việc hoàn thiện các thiết chế và tổ chức bộ máy, đầu tư nhân lực, vật lực về phòng chống khủng bố. Do đó việc ban hành Luật Phòng chống khủng bố là một đòi hỏi khách quan, cấp bách, xuất phát từ đòi hỏi của chính sách đối nội, đối ngoại của Nhà nước ta trong tình hình mới.

Dự kiến tháng 6-2012 dự thảo luật sẽ được chỉnh lý theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an - Trưởng ban soạn thảo duyệt, ký trình Chính phủ.

Nguyễn Long