Xây dựng giá trị cho tầng lớp trung lưu Mỹ

Gốc
Khi xã hội đã phát triển ở một mức độ nhất định, con người không chỉ muốn ăn no mặc ấm mà còn phải ăn ngon mặc đẹp. Đối với nhiều người, đó là một sự xa xỉ. Nhưng, người dân có thu nhập trung bình trong xã hội Mỹ vẫn có thể thỏa mãn nhu cầu ăn ngon mặc đẹp của mình mà không phải tốn quá nhiều tiền.

Tin nóng

Tin mới