Xây dựng hai tủ sách với hơn 1000 đầu sách

Gốc
QĐND - Cùng sự quan tâm, hỗ trợ từ cấp ủy, chỉ huy đơn vị, trong 3 năm (2008, 2009, 2010) bằng các hình thức tiết kiệm, quyên góp của hội viên, Hội Phụ nữ Trung đoàn 80 (Quân khu 4) đã triển khai xây dựng và bàn giao 3 “Mái ấm tình thương” tặng 3 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, Hội Phụ nữ đơn vị đã triển khai xây dựng hai tủ sách phụ nữ (hơn 500 đầu sách/tủ), tạo điều kiện để hội viên nghiên cứu, học tập nâng cao nhận thức; đồng thời duy trì nền nếp hoạt động Câu lạc bộ phụ nữ đọc sách báo tập trung. Nhờ vậy, năm 2011, tỷ lệ hội viên đạt “3 tiêu chuẩn” và gia đình hội viên đạt “4 chuẩn mực” đều vượt chỉ tiêu đề ra; 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị, hơn 80% hoàn thành tốt.

Mai Phương

Tin nóng

Tin mới