Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong đồng bào Khơme

Gốc

Các tỉnh có đông đồng bào dân tộc đã làm tốt việc xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, an ninh chính trị quốc phòng được bảo đảm.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/233649/Default.aspx