Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin để kiểm soát văn bằng giả

Bộ GDĐT vừa có công văn gửi các trường ĐH, học viện và các Sở GDĐT yêu cầu cập nhật dữ liệu lên hệ thống tra cứu văn bằng, chứng chỉ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã phê duyệt chủ trương xây dựng Hệ thống tra cứu thông tin văn bằng, chứng chỉ nhằm tăng cường công tác quản lý, giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân dễ dàng tra cứu, hạn chế tình trạng gian lận sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.

Để sớm đưa vào sử dụng hệ thống tra cứu thông tin văn bằng, chứng chỉ, Bộ GD ĐT đề nghị các đơn vị phối hợp, cử cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm tải và cập nhật dữ liệu lên Hệ thống tra cứu thông tin văn bằng, chứng chỉ.

Sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập, Bộ GDĐT đề nghị các đơn vị cập nhật dữ liệu văn bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng tốt nghiệp các trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin và chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của 3 năm (2018, 2019, 2020) lên Hệ thống phân mềm tra cứu văn bằng, chứng chỉ.

M.Q.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xay-dung-he-thong-tra-cuu-thong-tin-de-kiem-soat-van-bang-gia-5655148.html