Xây dựng hình ảnh một Việt Nam mới!

Gốc
Chương trình Thương hiệu Quốc gia là Chương trình thương hiệu duy nhất do chính phủ tiến hành với mục tiêu quảng bá hình ảnh quốc gia và thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm, do Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với một số bộ, ngành khác thực hiện từ năm 2004.

CôngThương - HTML clipboard Mục tiêu chính của Chương trình là xây dựng hình ảnh Việt Nam khác biệt và là địa điểm hấp dẫn trên thị trường quốc tế, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút du lịch và gia tăng xuất khẩu các sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng cao. Cụ thể, Chương trình hướng tới những giá trị về chất lượng đối với hàng hóa và dịch vụ đa dạng; nâng cao sức cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế trong quá trình hội nhập; khuyến khích xuất khẩu sản phẩm công nghiệp chế biến, giảm tỷ trọng xuất khẩu nguyên liệu thô; tăng cường sự nhận biết của các nhà phân phối và người tiêu dùng trong và ngoài nước đối với các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam. Chương trình tập trung vào hai nội dung chính: Nội dung thứ nhất tập trung vào hoạt động giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực trong việc xây dựng, quảng bá, phát triển, bảo vệ thương hiệu. Đối với nội dung này, Ban Thư ký Chương trình đã chủ trì và phối hợp với nhiều cơ quan chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp và giới truyền thông nhằm mục đích nâng cao nhận thức và năng lực của doanh nghiệp về xây dựng thương hiệu thông qua các hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn và phát hành các ấn phẩm thông tin tuyên truyền những kiến thức cơ bản về xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu cho các doanh nghiệp. Hình ảnh thương hiệu Việt bắt đầu có sức lan tỏa tại các hội chợ quốc tế. Nội dung thứ hai là lựa chọn các thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam tham gia chương trình. Trên cơ sở học tập kinh nghiệm từ các mô hình thành công của các nước khác, Hội đồng Thương hiệu quốc gia đã chỉ đạo xây dựng một Hệ thống tiêu chí khoa học và phù hợp với thực tiễn Việt Nam để lựa chọn các thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình. Các thương hiệu được lựa chọn phải là những sản phẩm có uy tín với khách hàng, có định hướng phát triển bền vững, có chính sách và kế hoạch phát triển thương hiệu cụ thể và bền vững, có nguồn lực để phát triển và cam kết hướng tới các giá trị của Chương trình. Chất lượng – Đổi mới, sáng tạo – Năng lực lãnh đạo là ba giá trị cốt lõi mà Nhà nước sẽ đồng hành cùng với các doanh nghiệp hướng tới thông qua các chương trình hành động cụ thể nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh cho các các thương hiệu sản phẩm. Tiêu chí quản lý chất lượng là nội dung được đưa lên hàng đầu trong quá trình xây dựng tiêu chí lựa chọn thương hiệu. Các doanh nghiệp Việt Nam, tuy đã quan tâm nhiều đến việc đầu tư cho chất lượng và thực hiện quản lý chất lượng toàn diện theo chuẩn quốc tế, nhưng cần phải hiểu rằng không phải là có quy trình quản lý chất lượng là sản phẩm chất lượng. Xây dựng thương hiệu sản phẩm chỉ thực sự thành công khi đạt được mức chất lượng cảm thụ của nhãn hiệu (perceived quality) từ phía khách hàng. Về mặt kỹ thuật, tiêu chí năng lực lãnh đạo được hiểu là những kỹ năng quản lý và định hướng giúp cho doanh nghiệp kiên trì mục tiêu và vượt qua thử thách trong quá trình xây dựng thương hiệu. Trong xây dựng thương hiệu, tiêu chí lãnh đạo còn là khả năng dẫn dắt thương hiệu trên thị trường, hay nói cách khác đó là khả năng định hướng tiêu dùng hướng tới những lợi ích mới cho khách hàng mà các thương hiệu khác chưa làm được. Tiêu chí năng lực sáng tạo là việc thực hiện giá trị đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp thông qua quá trình từ việc cam kết giá trị đổi mới sáng tạo trong chính sách khuyến khích sáng tạo của doanh nghiệp đến việc đầu tư cho hoạt động sáng tạo và áp dụng các thành quả sáng tạo vào thực tiễn sản xuất kinh doanh. Điểm khác biệt của Chương trình Thương hiệu quốc gia với một số các chương trình thương hiệu Việt Nam hiện nay là đây không phải là một Chương trình về một giải thưởng thương hiệu. Việc lựa chọn các thương hiệu sản phẩm đủ tiêu chuẩn gắn nhãn Thương hiệu quốc gia chỉ là sự bắt đầu để các doanh nghiệp trở thành đối tác của Chương trình. Nhà nước sẽ không làm thay cho doanh nghiệp mà giữ vai trò là “nhà bảo trợ” cho các thương hiệu sản phẩm có chất lượng và uy tính kinh doanh, nhằm giúp các doanh nghiệp tạo chỗ đứng vững vàng trên thị trường trong nước và quốc tế. Đặc biệt, thông qua sự kế thừa các chương trình khác về thương hiệu đã và đang được tiến hành, giá trị cộng hưởng sẽ được phát huy một cách hiệu quả. 1- Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều có quyền tham gia Chương trình và được Bộ Công thương cấp quyền sử dụng biểu trưng Thương hiệu Quốc gia đối với những sản phẩm của doanh nghiệp đạt được các tiêu chí do Chương trình quy định. Tham gia vào Chương trình, doanh nghiệp sẽ được hưởng một số quyền lợi, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tự thân doanh nghiệp đã cam kết sẽ liên tục tự hoàn thiện mình, quyết tâm xây dựng và triển khai các chương trình hành động trong doanh nghiệp theo những giá trị của Chương trình. 2- Hai năm một lần, các thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được Chương trình đánh giá lại. Chỉ những thương hiệu đáp ứng đủ tiêu chí mới được tiếp tục tham gia Chương trình. Các đơn vị vi phạm các tiêu chí, quy định của Chương trình sẽ không được tiếp tục tham gia. 3- Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 20 tháng 4 hàng năm là "Ngày Thương hiệu Việt Nam" nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. T.H 1- Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều có quyền tham gia Chương trình và được Bộ Công thương cấp quyền sử dụng biểu trưng Thương hiệu Quốc gia đối với những sản phẩm của doanh nghiệp đạt được các tiêu chí do Chương trình quy định. Tham gia vào Chương trình, doanh nghiệp sẽ được hưởng một số quyền lợi, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tự thân doanh nghiệp đã cam kết sẽ liên tục tự hoàn thiện mình, quyết tâm xây dựng và triển khai các chương trình hành động trong doanh nghiệp theo những giá trị của Chương trình. 2- Hai năm một lần, các thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được Chương trình đánh giá lại. Chỉ những thương hiệu đáp ứng đủ tiêu chí mới được tiếp tục tham gia Chương trình. Các đơn vị vi phạm các tiêu chí, quy định của Chương trình sẽ không được tiếp tục tham gia. 3- Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 20 tháng 4 hàng năm là "Ngày Thương hiệu Việt Nam" nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Tin nóng

Tin mới