Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch vừa có công văn gửi UBND các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái về việc triển khai xây dựng hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Xòe Thái đệ trình UNESCO.

Xòe Thái trước kia chỉ được biểu diễn phục vụ trong gia đình thổ ty Hoàng A Tưởng, quan khách và thống lý các vùng lân cận. Theo phong tục, vào đêm 30 tết, khi tiếng gà gáy đầu tiên của năm mới vang lên, người làm ở nhà thổ ty ra suối lấy nước mới thì đó cũng là lúc điệu xòe bắt đầu được biểu diễn.

Xòe Thái có sự giao thoa, tiếp biến với điệu valse của Pháp. Trong thời gian giúp xây dựng dinh Hoàng A Tưởng (từ năm 1914 đến năm 1921) và ủng hộ sự trị vì của gia đình họ Hoàng, người Pháp đã đưa nhịp điệu của valse vào xòe khiến cho điệu múa này càng tăng thêm tính sôi động, vui tươi. Điều này đã tạo nên nét độc đáo và đặc sắc riêng cho điệu xòe Thái.

Hồ sơ được đệ trình UNSCO đề nghị ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại hoặc di sản văn hóa phi vật thể được bảo vệ khẩn cấp.

Ngọc An