(VOV) - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi tầm quan trọng của phát triển kinh tế cũng như tăng cường khả năng cảnh sát và quân đội nhằm xây dựng hòa bình tại các nước hậu xung đột.

Theo hãng truyền thông NHK của Nhật Bản, các đại biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua Tuyên bố chủ tịch ngày 17/4 tại một hội nghị mở về biện pháp xây dựng hòa bình lâu dài và ngăn chặn xung đột tái diễn. Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada chủ trì hội nghị này khi Nhật Bản giữ cương vị chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 4. Tại hội nghị, Ngoại trưởng Afganistan Zalmai Rassoul cho biết chính phủ cần tăng cường khả năng điều hành của mình nhằm khôi phục luật pháp và trật tự. Ngoại trưởng Bosnia Hezgovina cũng nhấn mạnh cần phải cung cấp các khóa đào tạo nghề cho những người lính xuất ngũ để họ có được việc làm và duy trì cuộc sống ổn định. Tuyên bố chủ tịch cho biết số thanh niên thất nghiệp cao có thể là thách thức lớn đối với sự nghiệp xây dựng hòa bình lâu dài tại các nước này./. PV (từ Tokyo)