Xây dựng Học viện Báo chí và Tuyên truyền trở thành cơ sở nghiên cứu, đào tạo mẫu mực

Chiều 11-7, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tới thăm và làm việc với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những thành tích, bề dày truyền thống của Học viện Báo chí và Tuyên truyền qua 60 năm xây dựng, phát triển; đồng thời nhấn mạnh: Điều quan trọng nhất hiện nay đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cần làm tốt hơn nữa việc giáo dục, tuyên truyền, học tập, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn nhiệm vụ này vào phát triển mục tiêu đào tạo; nghiên cứu, đề xuất các luận cứ giúp cho Đảng xác định những điểm cơ bản, những điểm mới trong lãnh đạo, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị học viện tiếp tục phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo mẫu mực về giáo dục lý tưởng, đạo đức, lẽ sống đối với sinh viên, học viên, từ đó góp phần hình thành nên một đội ngũ đảng viên, cán bộ tương lai làm việc trong hệ thống chính trị có đủ phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng.

TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/xay-dung-hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-tro-thanh-co-so-nghien-cuu-dao-tao-mau-muc-699604