ICTnews - Ngày 25/3/2010 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã làm việc với các đơn vị thuộc Bộ về Kế hoạch tổng thể thực hiện Quy hoạch phát triển An toàn thông tin (ATTT) số Quốc gia đến năm 2020, theo Quyết định số 63 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo nội dung dự thảo do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) báo cáo, kế hoạch bao gồm 17 nhiệm vụ lớn ở các nội dung: xây dựng kế hoạch quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện triển khai Quy hoạch; xây dựng các thiết chế và hạ tầng kỹ thuật đảm bảo ATTT… Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhận định về cơ bản kế hoạch đã bám sát các nhiệm vụ được nêu trong bản Quy hoạch phát triển ATTT số Quốc gia. Thứ trưởng đề nghị trong bản kế hoạch cần làm rõ hơn các nhiệm vụ cho từng đơn vị, cơ quan với thời gian thực hiện cụ thể, đặc biệt là cơ chế phối hợp với các Bộ, ngành liên quan như Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an… để chậm nhất đầu tháng 4/2010 xây dựng xong bản kế hoạch tổng thể.