ND - Ngày 9-10, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Môi trường các nước Đông Á lần đầu theo sáng kiến do Việt Nam đề xuất tại Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ ba, diễn ra tại Singapore tháng 11-2007. Tham dự hội nghị, có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó Tổng thư ký ASEAN Nicholas Tandi Dammen và Bộ trưởng Môi trường các nước trong khu vực.