Ngày 15/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Hội đồng Anh đã tổ chức Hội nghị “Xây dựng Khung trình độ quốc gia – Hỗ trợ Việt Nam hội nhập khu vực ASEAN và quốc tế về giáo dục, đào tạo và lao động”.

Hội nghị tập trung chia sẻ các kinh nghiệm của Vương quốc Anh và các nước trong khu vực ASEAN về xây dựng và quản lý vận hành Khung trình độ quốc gia nhằm hỗ trợ Việt Nam trong công tác xây dựng và chuẩn hóa hệ thống các trình độ, văn bằng trong giáo dục đào tạo đại học và giáo dục đào tạo nghề. Từ đó, giúp cho công tác phát triển nhân lực, hội nhập ASEAN và quốc tế về giáo dục, lao động. Qua đó, giúp mọi người dân có thể được học tập suốt đời và được công nhận năng lực; giúp người sử dụng lao động hiểu được bản chất mỗi trình độ đào tạo để tuyển dụng và sử dụng lao động.

Ông Hoàng Ngọc Vinh, Vụ trưởng Vụ giáo dục chuyên nghiệp Bộ giáo dục và đào tạo cho biết:

Ông Hoàng Ngọc Vinh – Vụ trưởng Vụ giáo dục chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo- Ảnh: GDTĐ.