Xây dựng lực lượng chính trị vững mạnh

Hiện tổ chức Công đoàn đã được thành lập tại 100% KCX - KCN TP. Toàn đảng bộ có 520 đảng viên

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/242938.asp