Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh

Ngày 5/7, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 10 (mở rộng) sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị, xã hội phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong công tác bảo đảm ANTT.

Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc những văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương đến các cơ sở đảng và toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, kế hoạch, biện pháp công tác nhằm giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương tăng cường biện pháp nghiệp vụ, triển khai và thực hiện tốt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả các mặt công tác của Đảng bộ Công an tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022. Để phát huy những kết quả đạt được và triển khai thực hiện tốt những yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong 6 tháng cuối năm, ông Nguyễn Văn Thọ đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an năm 2022.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp trong bảo đảm an ninh trật tự; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân...

THÀNH TRUNG - CÔNG HOAN