Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xây dựng mô hình HTX kiểu mới trong liên kết tiêu thụ sản phẩm

Ngày 6-1, Liên minh HTX Đồng Nai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành nhằm tổng kết hoạt động 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023.

Hội nghị triển khai kế hoạch 2023 Liên minh HTX Đồng Nai. Ảnh: V.Thế

Hội nghị triển khai kế hoạch 2023 Liên minh HTX Đồng Nai. Ảnh: V.Thế

Trong năm 2022, Đồng Nai thành lập mới 26 HTX với vốn điều lệ hơn 200 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 470 HTX, quỹ tín dụng nhân dân và liên hiệp HTX; tăng 21 HTX so với năm 2021. Trong năm, Quỹ trợ vốn phát triển HTX đã giải ngân cho 161 thành viên với số tiền hơn 9 tỷ đồng; số dư nợ trợ vốn đến hết năm là gần 20 tỷ đồng. Đồng thời từng bước thực hiện kế hoạch thu hồi vốn vay để hoàn trả toàn bộ nguồn vốn được tạm ứng cho hoạt động từ ngân sách tỉnh.

Do tổ chức liên minh HTX không có hệ thống đến cấp huyện và xã nên chưa thể hiện hết vai trò là cầu nối giữa kinh tế tập thể, HTX với các cơ quan quản lý Nhà nước; công tác phối kết hợp giữa liên minh HTX với các sở, ngành, địa phương vẫn còn nhiều mặt hạn chế...

Trong năm 2023, Liên minh HTX Đồng Nai phấn đấu xây dựng, hỗ trợ trên 63% HTX đạt loại khá trở lên; mỗi huyện, thành phố có 1-2 mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến trong liên kết và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Vương Thế