Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xây dựng – nền tảng của mọi giá trị

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây đã có những biến chuyển rõ rệt cả về chất và lượng.

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thuonghieuvang/2007/11/130688