Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xây dựng ngay Trung tâm thông tin quốc gia về tội phạm

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát phải tiến hành ngay mục tiêu dự án số 1 "Xây dựng Trung tâm thông tin quốc gia về tội phạm" đặt tại Cục Hồ sơ Cảnh sát và Trung tâm Thông tin tội phạm tại cơ quan hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát các tỉnh, thành phố mà Chính phủ đã phê duyệt.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/3/87849.cand