Xây dựng nguồn nhân lực trẻ có bản lĩnh, trí tuệ

Gốc
TT - "Tuổi trẻ khối các cơ quan T.Ư đang có sẵn những thế mạnh của tuổi trẻ cả nước cũng như thế mạnh của riêng mình là nguồn nhân lực trẻ có bản lĩnh, có trí tuệ làm chủ khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Tin nóng

Tin mới