Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xây dựng Nhà nước pháp quyền vì dân

Gốc

ND - Cách mạng Tháng Tám thành công, việc xây dựng một nhà nước mới đại diện cho quyền lực của toàn dân là yêu cầu bức thiết đối với Đảng và nhân dân ta.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130676&sub=50&top=37