Xây dựng nhãn hiệu rượu cát quế Bảo Lâm

Gốc
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đồng ý về mặt chủ trương cho Tổ hợp tác Rượu cát quế Bảo Lâm được sử dụng tên địa danh “Bảo Lâm” vào việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rượu cát quế Bảo Lâm”.

Cùng với việc đồng ý cho sử dụng tên địa danh “Bảo Lâm” (một huyện của tỉnh Lâm Đồng), UBND tỉnh Lâm Đồng còn yêu cầu Tổ hợp tác Rượu cát quế Bảo Lâm có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rượu cát quế Bảo Lâm” trình cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định.

Cùng với cát quế Bảo Lâm, Lâm Đồng còn hai sản phẩm rượu đang trên lộ trình xây dựng thương hiệu là rượu Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh) và rượu cần Tà Hine (huyện Đức Trọng).

Tin nóng

Tin mới