Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

"Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho văn nghệ cồng chiêng Lang Bian"

Gốc

ND - Trong tháng 9, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) phối hợp đơn vị có liên quan triển khai đề tài "Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho văn nghệ cồng chiêng Lang Bian".

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130649&sub=134&top=43