Ý thức về vấn đề ô nhiễm môi trường, Công ty cổ phần TMDV XNK Trung Thành, chủ đầu tư Khu công nghiệp (KCN) Cầu Tràm (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) đã cho xây dựng nhà máy xử lý nước thải trước khi nhà đầu tư xây dựng các nhà máy (NM) đi vào hoạt động