Xây dựng Nông thôn mới – Hành trình không có điểm dừng

Quảng Ninh phấn đấu cuối năm 2022 hoàn thành các tiêu chí để trở thành tỉnh nông thôn mới (NTM). Tỉnh xác định tiếp tục đưa chương trình này đi vào thực chất, hiệu quả, toàn diện và bền vững hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo thông qua Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025.

Vùng trồng na tập trung tại TX Đông Triều mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương.

Vùng trồng na tập trung tại TX Đông Triều mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương.

Quảng Ninh triển khai chương trình xây dựng NTM từ năm 2010. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, riêng có, cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh, chương trình đã mang lại nhiều dấu ấn, đưa các vùng nông thôn Quảng Ninh ngày càng khởi sắc hơn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng nông thôn từng bước được cải thiện và nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người của người dân nông thôn trên toàn tỉnh đạt 52,5 triệu đồng/người/năm, tăng 25,87 triệu đồng so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 17,25% năm 2010 xuống còn 0,1%.

Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 98/98 xã đạt chuẩn NTM; 9/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Quá trình triển khai đã góp phần đưa 26 xã, 65 thôn vùng miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt nhất, từ chương trình này, Quảng Ninh đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, triển khai thành công chương trình OCOP, qua đó đã góp phần làm thay đổi tập quán sản xuất của nhân dân, từ sản xuất lạc hậu tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống có lợi thế trên địa bàn tỉnh. Từ sự tiên phong của Quảng Ninh, chương trình OCOP cũng đã được Chính phủ chọn làm mô hình nhân rộng ra các tỉnh, thành trên cả nước.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo NTM của tỉnh, quá trình xây dựng NTM của tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Kết quả thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu chưa thực sự bền vững; vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng ở nhiều địa phương chưa được chủ động, thường xuyên; sản xuất chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương; đời sống người dân vùng nông thôn mặc dù có cải thiện song vẫn ở mức thấp so với bình quân chung của tỉnh.

Nông dân xã Quảng Thành, huyện Hải Hà được vay vốn để phát triển cây chè.

Nông dân xã Quảng Thành, huyện Hải Hà được vay vốn để phát triển cây chè.

Với quan điểm xây dựng NTM là quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, tỉnh tiếp tục xây dựng những mục tiêu, giải pháp cho lộ trình dài hơi hơn. Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 nhằm xây dựng NTM đảm bảo “Hiệu quả, toàn diện và bền vững”.

Trên tinh thần của Đề án, chương trình xây dựng NTM giai đoạn này sẽ đi sâu hơn nữa vào chất lượng, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững KT-XH, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Quảng Ninh kỳ vọng từ đề án này, đời sống người dân nông thôn ngày càng khá giả, người dân có môi trường sống tốt đẹp, dần được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ như đô thị, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền. Cùng với đó hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Phụ nữ đồng bào dân tộc Dao xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ sửa soạn phục trang tham gia liên hoan nhảy dân vũ.

Phụ nữ đồng bào dân tộc Dao xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ sửa soạn phục trang tham gia liên hoan nhảy dân vũ.

Trong giai đoạn này, Quảng Ninh cũng phấn đấu xây dựng NTM phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc; gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp, giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa theo hướng xây dựng “nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại tiệm cận với đô thị”. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa chất lượng cao, tạo liên kết theo chuỗi giá trị; coi trọng KH&CN, công nghệ cao, công nghệ sinh thái.

Dự thảo Đề án về xây dựng NTM Quảng Ninh đến năm 2025 đặt ra mục tiêu:

Đến năm 2025, sẽ có 5 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, 55/98 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 31/98 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người tăng 2 lần so với năm 2020. Toàn tỉnh phát triển thêm 10 sản phẩm OCOP tiềm năng đạt 5 sao cấp quốc gia, trong đó có ít nhất 5 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia; 100% sản phẩm OCOP được dán tem điện tử hoặc có mã số, mã vạch truy xuất nguồn gốc.

Nguyên Ngọc

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xay-dung-nong-thon-moi-hanh-trinh-khong-co-diem-dung-3194661.html