Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xã hội học tập

Gốc

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục-Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân tại lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Khuyến học Việt Nam”.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/182478