Ngày 27.5, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TPHCM đã tổ chức hội thảo xác định vị trí, diện tích nhà máy xử lý nước thải và hướng tuyến cống bao của dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn 2.

Theo đơn vị tư vấn, dự kiến nhà máy được xây dựng trên diện tích 35ha tại Q.2, với công suất xử lý 800.000m3/ngày đêm, tổng chi phí đầu tư khoảng 320 triệu USD. Hiện dự án đang trong giai đoạn lấy ý kiến để lập nghiên cứu khả thi.