GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Đề án Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất.

Xay dung thiet che cua cong doan tai khu cong nghiep, khu che xuat - Anh 1

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương liên quan thẩm định Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư công (bao gồm mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, tiến độ thực hiện), trong đó ưu tiên đầu tư thí điểm xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cho công nhân lao động Khu công nghiệp, Khu chế xuất tại 15 địa phương trọng điểm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2017.